Có 1 kết quả:

chā wěi tài yáng niǎo ㄔㄚ ㄨㄟˇ ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fork-tailed sunbird (Aethopyga christinae)