Có 1 kết quả:

chā wěi ōu

1/1

chā wěi ōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Sabine's gull (Xema sabini)