Có 1 kết quả:

chā shāo

1/1

chā shāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) char siu
(2) barbecued pork