Có 1 kết quả:

chā shāo bāo ㄔㄚ ㄕㄠ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) roast pork bun
(2) cha siu baau