Có 1 kết quả:

chā shāo bāo

1/1

chā shāo bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) roast pork bun
(2) cha siu baau