Có 1 kết quả:

chā jī

1/1

chā jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cross product (of vectors)