Có 1 kết quả:

chā yāo

1/1

chā yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put one's hands on one's hips
(2) also written 插腰[cha1 yao1]