Có 1 kết quả:

chā chē

1/1

chā chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) forklift truck
(2) CL:臺|台[tai2]