Có 1 kết quả:

chā chē ㄔㄚ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) forklift truck
(2) CL:臺|台[tai2]