Có 1 kết quả:

jí shí yǔ

1/1

jí shí yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) timely rain
(2) (fig.) timely assistance