Có 1 kết quả:

yǒu hǎo guān xì

1/1

Từ điển Trung-Anh

good relations