Có 1 kết quả:

Yǒu hǎo qū

1/1

Yǒu hǎo qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Youhao district of Yichun city 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang