Có 1 kết quả:

yǒu yì fēng

1/1

yǒu yì fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Mt Friendship, the highest peak of the Altai mountains