Có 2 kết quả:

Shuāng ㄕㄨㄤshuāng ㄕㄨㄤ
Âm Pinyin: Shuāng ㄕㄨㄤ, shuāng ㄕㄨㄤ
Tổng nét: 4
Bộ: yòu 又 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái:
Nét bút: フ丶フ丶
Thương Hiệt: EE (水水)
Unicode: U+53CC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: song
Âm Nôm: rong, rông, song
Âm Nhật (onyomi): ソウ (sō)
Âm Nhật (kunyomi): ふた (futa), たぐい (tagui), ならぶ (narabu), ふたつ (futatsu)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: soeng1

Tự hình 2

Dị thể 7

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

shuāng ㄕㄨㄤ

giản thể

Từ điển phổ thông

đôi, cặp

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ 雙.
2. Giản thể của chữ 雙.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ 雙.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Một đôi: 一雙鞋 Một đôi giầy; 雙方同意 Hai bên đã thoả thuận;
② Số chẵn: 雙數 Con số chẵn;
③ Gấp đôi: 雙份兒 Hai phần.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 雙

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lối viết giản dị của chữ Song 雙.

Từ điển Trung-Anh

(1) two
(2) double
(3) pair
(4) both
(5) even (number)

Từ ghép 159

bǐ yì shuāng fēi 比翼双飞cái mào shuāng quán 才貌双全chàng shuāng huáng 唱双簧chéng shuāng chéng duì 成双成对chéng shuāng zuò duì 成双作对dān yè shuāng qū miàn 单叶双曲面dāng shì wú shuāng 当世无双fèi yán shuāng qiú jūn 肺炎双球菌fú wú shuāng zhì 福无双至fù mǔ shuāng wáng 父母双亡guǎ èr shǎo shuāng 寡二少双jǔ shì wú shuāng 举世无双lián tǐ shuāng bāo tāi 连体双胞胎míng lì shuāng shōu 名利双收nán shuāng 男双nǚ shuāng 女双shuāng bǎi 双摆shuāng bǎi fāng zhēn 双百方针shuāng bāo tāi 双胞胎shuāng bèi 双倍shuāng bèi tǐ 双倍体shuāng bì 双臂shuāng biān 双边shuāng biān mào yì 双边贸易shuāng biàn bā sè dōng 双辫八色鸫shuāng cè 双侧shuāng céng 双层shuāng céng bā shì 双层巴士shuāng céng gōng gòng qì chē 双层公共汽车shuāng chéng 双程shuāng chì mù 双翅目shuāng chóng 双重shuāng chóng biāo zhǔn 双重标准shuāng chóng guó jí 双重国籍shuāng chōu 双抽shuāng chún yīn 双唇音shuāng dǎ 双打shuāng dú 双独shuāng dú fū fù 双独夫妇shuāng é 双蛾shuāng fāng 双方shuāng fāng tóng yì 双方同意shuāng fēi 双非shuāng fēi 双飞shuāng fēng 双峰shuāng fù lín 双复磷shuāng gàng 双杠shuāng guǎi 双拐shuāng guān 双关shuāng guān yǔ 双关语shuāng guǎn 双管shuāng guǎn qí xià 双管齐下shuāng guāng qì 双光气shuāng guī 双规shuāng guǐ 双轨shuāng hào 双号shuāng hé 双核shuāng hòu qián bīng kāi jú 双后前兵开局shuāng huáng 双簧shuāng huáng guǎn 双簧管shuāng jī 双击shuāng jí 双极shuāng jì shā 双髻鲨shuāng jiān bāo 双肩包shuāng jiàn 双键shuāng jiǎo 双脚shuāng jiǎo jià 双脚架shuāng jiǎo xī 双角犀shuāng jiǎo xī niǎo 双角犀鸟shuāng jiǎo xiàn 双绞线shuāng jié gùn 双截棍shuāng jié gùn 双节棍shuāng jié gùn dào 双节棍道shuāng jìn shuāng chū 双进双出shuāng kāi 双开shuāng ké lèi 双壳类shuāng lián jiē zhàn 双连接站shuāng liàn 双链shuāng liàn hé suān 双链核酸shuāng lǜ chún àn 双氯醇胺shuāng lǜ fēn suān nà 双氯芬酸钠shuāng lǜ miè tòng 双氯灭痛shuāng lù qí 双陆棋shuāng máng 双盲shuāng miàn 双面shuāng míng fǎ 双名法shuāng móu 双眸shuāng pīn 双拼shuāng qī shuāng sū 双栖双宿shuāng qīn 双亲shuāng qiú jūn 双球菌shuāng qū 双曲shuāng qū gǒng qiáo 双曲拱桥shuāng qū jǐ hé 双曲几何shuāng qū pāo wù miàn 双曲抛物面shuāng qū xiàn 双曲线shuāng qū xiàn zhèng xián 双曲线正弦shuāng qū yú gē 双曲余割shuāng qū yú xián 双曲余弦shuāng qū zhèng xián 双曲正弦shuāng rén 双人shuāng rén bāo jiā 双人包夹shuāng rén chuáng 双人床shuāng rén fáng 双人房shuāng rén huá 双人滑shuāng rén jiān 双人间shuāng rèn 双刃shuāng rèn jiàn 双刃剑shuāng rǔ 双乳shuāng ruǐ lán 双蕊兰shuāng shè 双射shuāng shēng 双生shuāng shēng xiōng dì 双生兄弟shuāng shǒu 双手shuāng shù 双数shuāng sù shuāng fēi 双宿双飞shuāng táng 双糖shuāng tào 双套shuāng tǐ chuán 双体船shuāng tóng jiǎn shuǐ 双瞳剪水shuāng tǒng wàng yuǎn jìng 双筒望远镜shuāng tū miàn 双凸面shuāng tuǐ 双腿shuāng wěn 双稳shuāng wù 双误shuāng xī 双膝shuāng xǐ 双喜shuāng xǐ lín mén 双喜临门shuāng xiàng 双向shuāng xīng 双星shuāng xìng liàn 双性恋shuāng xiū rì 双休日shuāng xué wèi 双学位shuāng yǎn 双眼shuāng yǎn pí 双眼皮shuāng yǎn shì jué 双眼视觉shuāng yǎng shuǐ 双氧水shuāng yì fēi jī 双翼飞机shuāng yīn jié 双音节shuāng yíng 双赢shuāng yǔ 双语shuāng yuán yīn 双元音shuāng yuè kān 双月刊shuāng zhōu qī xìng 双周期性shuāng zǐ yè 双子叶shuāng zú 双足shuāng zuò tài shuān 双唑泰栓tóng luǎn shuāng bāo tāi 同卵双胞胎tuì xiū jīn shuāng guǐ zhì 退休金双轨制wén wǔ shuāng quán 文武双全wú shuāng 无双Xī shuāng bǎn nà 西双版纳xī shuāng bǎn nà cū fěi 西双版纳粗榧Xī shuāng bǎn nà Dǎi zú zì zhì zhōu 西双版纳傣族自治州Xī shuāng bǎn nà zhōu 西双版纳州yǎng lǎo jīn shuāng guǐ zhì 养老金双轨制yī jiàn shuāng diāo 一箭双雕yī yǔ shuāng guān 一语双关yì luǎn shuāng bāo tāi 异卵双胞胎