Có 1 kết quả:

shuāng qīn

1/1

shuāng qīn

giản thể

Từ điển phổ thông

cha mẹ

Từ điển Trung-Anh

parents