Có 1 kết quả:

shuāng bèi

1/1

shuāng bèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) twofold
(2) double