Có 1 kết quả:

shuāng guān

1/1

shuāng guān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pun
(2) play on words