Có 1 kết quả:

shuāng rèn

1/1

shuāng rèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

double-edged blade