Có 1 kết quả:

Shuāng tái zi

1/1

Shuāng tái zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shuangtai district of Panjin city 盤錦市|盘锦市, Liaoning