Có 1 kết quả:

shuāng hào

1/1

shuāng hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

even number (on a ticket, house etc)