Có 1 kết quả:

shuāng xǐ

1/1

shuāng xǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) double happiness
(2) the combined symmetric character 囍 (similar to 喜喜) as symbol of good luck, esp. marriage