Có 1 kết quả:

Shuāng fēng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Twin peaks county
(2) Shuangfeng county in Loudi 婁底|娄底[Lou2 di3], Hunan