Có 1 kết quả:

shuāng bǎi

1/1

shuāng bǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

double pendulum (math.)