Có 1 kết quả:

shuāng fāng

1/1

shuāng fāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bilateral
(2) both sides
(3) both parties involved