Có 1 kết quả:

shuāng xīng ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

double star