Có 1 kết quả:

shuāng qū pāo wù miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

hyperbolic paraboloid (math.)