Có 1 kết quả:

shuāng qī shuāng sū

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 雙宿雙飛|双宿双飞[shuang1 su4 shuang1 fei1]