Có 1 kết quả:

shuāng hé

1/1

shuāng hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dual core (computing)