Có 1 kết quả:

Shuāng jiāng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shuangjiang Lahu, Va, Blang and Dai autonomous county in Lincang 臨滄|临沧[Lin2 cang1], Yunnan