Có 1 kết quả:

shuāng shēng

1/1

shuāng shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) twin (attributive)
(2) twins