Có 1 kết quả:

shuāng máng

1/1

shuāng máng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

double-blind (scientific experiment)