Có 1 kết quả:

shuāng móu

1/1

shuāng móu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

one's pair of eyes