Có 1 kết quả:

shuāng yǎn

1/1

shuāng yǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the two eyes