Có 1 kết quả:

shuāng guǎn

1/1

shuāng guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

double-barreled