Có 1 kết quả:

shuāng é

1/1

shuāng é

giản thể

Từ điển phổ thông

hai hàng mông mày