Có 1 kết quả:

shuāng guī

1/1

shuāng guī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shuanggui, an extralegal system within the CCP for detaining and interrogating cadres who fall from grace