Có 1 kết quả:

shuāng liàn hé suān

1/1

Từ điển Trung-Anh

double chain nucleic acid (refer to the double helix DNA as opposed to single chain RNA 單鏈|单链[dan1 lian4])