Có 1 kết quả:

shuāng jiàn

1/1

shuāng jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

double bond (chemistry)