Có 1 kết quả:

shuāng fēi ㄕㄨㄤ ㄈㄟ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a couple where both spouses are not Hong Kong citizens