Có 1 kết quả:

shuāng fēi

1/1

shuāng fēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a couple where both spouses are not Hong Kong citizens