Có 1 kết quả:

Shuāng yú zuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pisces (constellation and sign of the zodiac)