Có 1 kết quả:

fǎn zuǐ yù

1/1

fǎn zuǐ yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pied avocet (Recurvirostra avosetta)