Có 1 kết quả:

fǎn yìng duī xīn ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

reactor core