Có 1 kết quả:

fǎn wù zhì

1/1

fǎn wù zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

antimatter