Có 1 kết quả:

fǎn shēng wù zhàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

biological (warfare) defense