Có 1 kết quả:

fǎn lì zǐ

1/1

fǎn lì zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

antiparticle (physics)