Có 1 kết quả:

fǎn tān

1/1

fǎn tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

anti-corruption (policy)