Có 1 kết quả:

fǎn chǎn

1/1

fǎn chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

backhoe