Có 1 kết quả:

fā sāng

1/1

fā sāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to hold a funeral