Có 1 kết quả:

fā guāng

1/1

fā guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shine