Có 1 kết quả:

fā guāng qiáng dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

luminous intensity