Có 1 kết quả:

fā shēng qì

1/1

fā shēng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sound device